HİZMETLERİMİZ
Kalorifer Tesisatı

Kalorifer Tesisatı


KAT KALORİFERİ TESİSATI

Kat Kaloriferi Sistemleri

Tek katlı binalarda kat kaloriferi sistemi en uygun yoldur. Günümüzde çok katlı binalarda da ortaya çıkan problemler sebebiyle kat kaloriferi uygulamaları yaygınlaşmıştır.

Kat kaloriferi sistemi:

a. Tek borulu
b. Çift borulu

Yatay tek borulu sistemlerde ısıtıcılar by-pass borusu ile bağlanmıştır.

• Alttan dağıtılıp alttan toplanan çift borulu kat kaloriferi
• Üstten dağıtılıp üstten toplamalı çift borulu kat kaloriferi
• Üstten dağıtılıp alttan toplamalı çift borulu kat kaloriferi
Uygulamaları kullanılmaktadır